Rengøring af private hjem

Én-gangs rengøring
af private hjem

Periodisk rengøring
af private hjem

Hovedrengøring
af private hjem

Rengøring efter
renovering og byggeri

Rengøring af private
hjem efter udlejning

Rengøring af private
hjem efter fest

Vinduesvask i
private hjem

Privat
rengøring

Privat
rengøring

Privat rengøring
København

Vinduesvask i
private hjem

Rengøring efter
renovering og byggeri

Rengøring af private
hjem efter udlejning

Rengøring af private
hjem efter fest

Rengøring af kontorer

Én-gangs rengøring
af kontorer

Periodisk rengøring
af kontorer

Hovedrengøring
af kontorer

Rengøring efter
renovering / byggeri

Rengøring af kontorer
efter udlejning

Rengøring af
kontorer efter fest

Vindues- og
facadevinduesvask
til kontorer

Erhvervsrengøring

Erhvervsrengøring

Erhvervsrengøring
København

Vinduesvask i
private hjem

Rengøring efter
renovering og byggeri

Rengøring af private
hjem efter udlejning

Rengøring af private
hjem efter fest

Rengøring af lokaler til erhverv og offentlig sektor

Rengøringstjenester i
fritids- og idrætsfaciliteter

Rengøring af butikker
og indkøbscentre

Rengøring af fabrikker
og erhvervscentre

Rengøring af hoteller
og moteller

Klinikrengøring

Rengøring af skoler
og børnehaver

Rengøring af lokaler
til anden anvendelse

Indhent tilbud